Οι επιδράσεις της έντονης επιθυμίας για ούρηση στην βάδιση σε ηλικιωμένες γυναίκες με ακράτεια και εγκράτεια που είναι επιρρεπείς στις πτώσεις.

Μια πρόσφατη μελέτη για τις συνέπειες της έντονης επιθυμίας για ούρηση σε γυναίκες της τρίτης ηλικίας που κινδυνεύουν από πτώσεις.
Μία στις τρεις ενήλικες γυναίκες άνω των 65 ετών παρουσιάζει πτώση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα για τις μεγαλύτερες γυναίκες είναι η ακράτεια ούρων που επηρεάζει το 42% των γυναικών με την επικράτηση και την σοβαρότητα του προβλήματος να αυξάνεται με την ηλικία.

Σκοπός της παρακάτω μελέτης ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την επίδραση της έντονης επιθυμίας για ούρηση στις παραμέτρους του βήματος συγκριτικά με εγκρατείς γυναίκες που είχαν την εμπειρία της πτώσης. Επίσης ο δευτερεύων στόχος ήταν να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της ακράτειας και των παραμέτρων βάδισης στις γυναίκες με ακράτεια.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η έντονη επιθυμία για ούρηση μείωσε την ταχύτητα βηματισμού και το εύρος του βήματος, ανεξάρτητα από την κατάσταση της αντοχής των γυναικών που κινδυνεύουν από πτώσεις. Επιπλέον η σοβαρότητα της ακράτειας στις γυναίκες συσχετίστηκε με μειωμένη ταχύτητα βηματισμού και αυξημένη μεταβλητότητα.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεραπεία της ακράτειας στις γυναίκες σε οποιαδήποτε ηλικία παρέχει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα της ζωής τους,

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31765490